Busca Avanzada
SOCIOS ·  Servizos ao asociado

Principais servizos ao asociado:
 
    ·  Asesoramento xurídico presencial ou a distancia (por correo electrónico, postal, fax ou teléfono) de cantas consultas expoñan na súa calidade de consumidores e usuarios.

    ·  Asesoramento específico previo á contratación para a adquisición dun ben ou servizo na súa condición de consumidores ou usuarios.

    ·  Interposición e tramitación de reclamacións extraxudiciais en defensa dos dereitos do consumidor.

    ·  Interposición de reclamacións ante a Xunta Arbitral de Consumo. E execución xudicial do laudo arbitral

    ·  Organización de actividades formativas e informativas en todos os ámbitos do consumo.

    ·  Elaboración de materiais didácticos informativos dirixidos ao consumidor.
           

Se desexa obter información máis completa dos servizos que lle ofrece a Asociación de Consumidores e usuarios dá Provincia de Lugo, só ten que porse en contacto connosco.